Zespół Szkół w Rudzie - Hucie http://www.zs-rudahuta.pl
dodaj do ulubionych ustaw jako stronę startową                                   Zamknij okno !LEKCJA HISTORII Z DR LEONEM POPKIEM

23.05.2013 r. mury naszej szkoły ponownie odwiedził laureat historycznej książki roku 2011 - dr Leon Popek. Znany naukowiec od lat zajmuje się historią polskich Kresów, stosunkami polsko – ukraińskimi, ludobójstwem popełnionym przez UPA na polskich obywatelach Wołynia, którzy stanowili 16% przedwojennych mieszkańców tego najbiedniejszego województwa. Jest on autorem wielu poczytnych książek, np. "Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo", "Okrutna przestroga", "Wołyński testament", "Cmentarz parafialny w Ostrówkach" i in.

Tematem dzisiejszego wykładu dla uczniów gimnazjum i 6 klas Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie był los duchownych diecezji łuckiej -"Zapomniani duchowni, męczennicy Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu".

Autor szczegółowo przedstawił realia historyczne omawianych wydarzeń, trudny los kościoła w tamtych czasach. Na Wołyniu z rąk UPA zginęło 60.000 Polaków, w tym 19 księży, ojców i braci zakonnych. Duchowni często byli mordowani w czasie odprawiania mszy świętych. Apogeum rzezi miało miejsce 11.07.1943 r. ,kiedy napadnięto na 167 miejscowości. Tego dnia zginęło ok. 10.000 Polaków. Dr Leon Popek ciekawie opowiadał o obronie kościoła w Kisielinie przed napadem bandy ukraińskich nacjonalistów. Przedstawił sylwetki duchownych, którzy zginęli z rąk UPA, np.: ks. S. Dobrzański, ks. J. Kotwicki, ks. L. Wrodarczyk, ks. B. Szawłowski i wielu innych. Z 260 duchownych, którzy zginęli na Kresach, toczy się tylko 1[!] proces beatyfikacyjny – dotyczy ks. Ludwika Wrodarczyka, który po ciężkich torturach został zamordowany przez ukraińskich zbrodniarzy. Młodzież oraz przybyli goście z uwagą i skupieniem słuchali niezwykle ciekawych opowieści. Mam nadzieję, że tematyka poruszona na tej żywej lekcji historii zaciekawi uczestników, którzy z pewnością zechcą pogłębić swoją wiedzę i sięgną do książek będących w posiadaniu naszej biblioteki szkolnej.

Galeria zdjęć

_____________________________


KONCERT LO WIZJA 2013

Dnia 21 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Anglo- i Niemieckojęzycznej - "LO WIZJA 2013". Do gimnazjalnej bitwy o zwycięstwo w konkursie przystąpili reprezentanci szkół z powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm: Gminny Zespół Szkół w Dubience, Zespół Szkół w Strachosławiu, Zespół Szkół w Sawinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie oraz gospodarze, czyli Zespół Szkół w Rudzie-Hucie. Jury w składzie Pani mgr Dorota Grymuza oraz Pan dr Robert Skoczek, wykładowcy NKJO w Chełmie, oceniali uczestników w dwóch kategoriach: recytatorzy i piosenkarze.

Zwycięzcy konkursu recytatorskiego LOwizja 2013: I miejsce: Magda Jaglewicz, ZS w Sawinie, II miejsce: Beata Krupa, Gimnazjum nr 6 w Chełmie, III miejsce: Magdalena Noga, ZS w Rudzie-Hucie Gratulujemy!

Zwycięzy konkursu w kategorii piosenkarze LOwizja 2013 I miejsce: duet Anna Brudnowska i Katarzyna Chryniewicz, oraz Klaudia Krzysztoń, Gimnazjum nr 6 w Chełmie, II miejsce: Justyna Fituła, ZS w Stachosławiu, III miejsce: Natalia Kędzierawska, ZS w Sawinie Gratulujemy!

Sponsorem konkursu była Księgarnia-Szkoła Języków Obcych TAWA z Chełma. Konkurs "LO WIZJA 2013" zorganizowały panie Aleksandra Panasiuk i Agnieszka Lewak.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie się do konkursu, nauczycielom za pomoc okazaną swoim uczniom.

Opracowanie: Agnieszka Lewak i Aleksandra Panasiuk

Galeria zdjęć

_____________________________


KONKURS MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO

Uczniowie klas 0 – 3 Szkoły Podstawowej w Rudzie – Hucie wzięli udział w konkursie plastycznym "Zwierzęta wokół nas – Ja i moje domowe zwierzątko" organizowanym przez Gminę Ruda – Huta i Zespół Szkół w Rudzie – Hucie. Komisja konkursowa w składzie Bożena Nowosad i Jadwiga Wolan w dniu 9.05.2013r. dokonała oceny prac plastycznych uczestników konkursu. Oceniając poszczególne prace brano pod uwagę interpretację tematu plastycznego, dobór techniki plastycznej i ogólny wyraz artystyczny. Kierując się kryteriami opracowanymi w regulaminie konkursu komisja przyznała 10 nagród oraz 50 wyróżnień. W dniu 16.05.2013r. przygotowano wernisaż nagrodzonych prac. Wręczenie nagród miało miejsce w czasie uroczystego apelu klas 0 –III w obecności wójta Gminy Ruda – Huta pana Kazimiera Smala i dyrektora Zespołu Szkół pana Adama Marszaluka . Sponsorami nagród była Gmina Ruda – Huta i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Laureaci konkursu: Aleksandra Honory kl.0a, Wiktoria Gołębiowska kl.0b, Amelia Dziedzic kl.Ia, Dominika Buczkowska kl.Ib, Magdalena Sawicz kl.I Ruda, Kinga Mamczarz kl.IIa, Katarzyna Kruk kl.IIb, Karolina Gil kl.IIIa, Weronika Huryn kl.IIIb, Arkadiusz Rękas kl.III Ruda

Uczniowie wyróżnieni: Klasa 0a: Michał Skrypczuk, Jakub Czerniakiewicz, Anna Walczuk, Noemi Dąbrowska, Anna Kostelecka. Klasa 0b: Sebastian Flont, Eryk Gołębiowski, Natalia Wilkos, Błażej Semeryło, Aleksandra Łontkowska. Klasa Ia: Mateusz Łokiński, Dawid Gubanow, Julia Toporowska, Daria Baj, Natalia Giedz. Klasa Ib: Natalia Itrowska, Magdalena Wilkos, Mateusz Kornatowski, Kacper Kozłowski, Julia Baranowska. Klasa 0-I Ruda: Karolina Tomaszewska, Kinga Bisko, Błażej Aleksandrowicz, Jakub Mazurek, Wiktoria Żwiryn. Klasa IIa: Katarzyna Pióro, Bartosz Napieraj, Paulina Pietrzak, Jolanta Nizioł, Natalia Stankiewicz. Klasa IIb: Krzysztof Morciś, Damian Mamczarz, Michał Zalewski, Mateusz Matejuk, Maciej Lodowski. Klasa IIIa: Krystian Sawicki, Magdalena Lewandowska, Daria Kisiel, Maciej Powałka, Paulina Adwent. Klasa IIIb: Monika Ganczar, Michał Kuchta, Klaudia Hawryluk, Jakub Stawarek, Joanna Morciś. Klasa II-III Ruda: Dagmara Werema, Małgorzata Grzeluk, Wiktoria Mazurek, Natalia Mazurek, Kornelia Mikulska.

Galeria zdjęć

_____________________________


STOP SZALEŃCOM DROGOWYM

14 maja o godz.10.00 w ZS odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum w ramach realizowanej akcji. Akcję przygotowała Komenda Miejska Policji w Chełmie, przy współpracy z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wójtem Gminy, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Celem programu jest podnoszenie wśród młodzieży i dorosłych świadomości na temat zagrożeń istniejących w ruchu drogowym osób niechronionych. Głównym elementem tego przedsięwzięcia był film obrazujący skutki nieprawidłowego poruszania się po drogach osób pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Podczas spotkania rozdawano odblaski życia, które uczniowie przykleją m. in. do tornistrów, rowerów, odzieży.

Pogadanki przeprowadzili: pani Katarzyn Górska z KRUS, wicedyrektor WORD Tadeusz Łańcucki i starszy aspirant KMP w Chełmie Mirosław Mrozowski.

Dziękujemy!

Galeria zdjęć

_____________________________


QUIZ O STRAŻY GRANICZNEJ

9 maja 2013r. odbył się w naszej szkole quiz wiedzy o pracy straży granicznej. O główną nagrodę czyli wycieczkę na Placówkę Straży Granicznej w Woli Uhruskiej rywalizowały klasy IV-VI. Uczniowie świetnie poradzili sobie z pytaniami konkursowymi.

I miejsce - zdobyła klasa VIA

II miejsce - zdobyła klasa VB

III miejsce - zdobyła klasa VIB

Zwycięzcom Gratulujemy. Quiz zorganizowała pani Jolanta Czerniakiewicz.

Galeria zdjęć

_____________________________


ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

7 maja 2013r. w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego odbyła się wycieczka dla uczniów klas czwartych. Uczestnicy wraz z opiekunami panią Barbarą Gałus, panią Danutą Kargul, panią Dorotą Kowal i panią Martą Kordas zwiedzili miejsca walk powstańczych na terenie naszej gminy. Przewodnikiem po Żalinie, Rudce i Rudni (obecnie Iłowie) był pan Antoni Franecki, który po raz kolejny w barwny i przejrzysty sposób przybliżył wszystkim historię tamtego okresu.

Wycieczka objęła też tereny ościennej gminy Sawin. Regionalista, a zarazem nauczyciel historii w tamtejszej szkole, pan Hubert Wiciński opowiedział o działaniach powstańczych. Wskazał głaz narzutowy zw. "kamieniem powstańców" znajdujący się w przestrzeni leśnej w okolicach Malinówki, symboliczną mogiłę w postaci drewnianego krzyża z Chrystusem bez rąk, położoną na cmentarzu parafialnym w Sawinie.

Wspaniała lekcja historii zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku zorganizowanym na terenie Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce.

Opracowanie: Dorota Kowal

Galeria zdjęć

_____________________________


PATRIOTYCZNA MAJÓWKA

W dniu 02.05.2013 odbył się bardzo nietypowy rajd rowerowy. Grupa 24 rowerzystów (20 uczniów i 4 osoby dorosłe) wyruszyła na pierwszy patriotyczny rajd rowerowy. Pomysł był prosty należy przystroić swój rower we flagietkę (małą flagę Polski) aby w ten sposób uczcić święto narodowe oraz podkreślić swój patriotyzm. Trasa przebiegała przez tereny historycznie związane z bitwami Powstania Styczniowego (Żalin, Świerże, Rudka), a także przepiękne tereny nadbużańskie szczególnie Brzeziny niedaleko Hniszowa. Dzięki obecności pana Piotra Śliwy (który bardzo dobrze zna te tereny) mogliśmy zobaczyć z wysokiego brzegu naszej granicznej rzeki Bug świetne widoki na Polską i Ukraińską stronę. O historii opowiadał nasz nauczyciel p. Krzysztof Opas. Na koniec mieliśmy ognisko z tradycyjną kiełbaską (bardzo pomocny był nasz drugi nauczyciel pan Norbert Zabroń), przy którym odbył się konkurs historyczny. Zwycięzcy otrzymali: flagi narodowe, gadżety związane z Polską oraz książki(nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły). Po zakończonym rajdzie (przejechaliśmy 31 kilometrów) udaliśmy się do domów, na rowerach, na których powiewały flagi biało-czerwone.

Uczestnik rajdu

Galeria zdjęć

_____________________________


ZAPAŚNICZE SUKCESY

W Wierzbicy 6 kwietnia 2003r. odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodziczek w zapasach kobiet. Udanie zaprezentowały się dziewczyny z Rudy-Huty, które zdobyły osiem medali. Srebrne krążki wywalczyły: Klaudia Woźnicka, Martyna Dubij i Anita Durko. W grupie młodszej srebrny medal zdobyła Alicja Wójtowicz, a brązowe Karolina Dubij, Klaudia Borysiuk, Magda Grzeluk i Paulina Gałus. Wszystkie dziewczyny wykazały się dużą walecznością.

Dużym sukcesem zapaśniczek z Rudy-Huty zakończył się Międzynarodowy Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych (Chełm 19-20.04.2013r.). Po wspaniałych walkach na najwyższym stopniu podium stanęła Martyna Dubij - 40 kg. Otrzymała też nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju. Wszystkie walki eliminacyjne wygrała również Anita Durko - 44 kg. Dopiero w finale uległa zawodnicze z Kraśnika i ostatecznie zdobyła srebrny medal. Piąte miejsce w turnieju zajęła Klaudia Woźnicka - 34 kg, a VII był Wojciech Deneka - 66 kg. W turnieju startowało 27 klubów z Polski i 3 drużyny z Ukrainy. Tym bardziej cieszą wyniki naszych zawodniczek. Ze zmiennym szczęściem walczyli chłopcy w Mistrzostwach Województwa Młodzików i Kadetów w Potoczku k. Janowa Lub. Złoty medal wywalczył Bartek Korzeniewski w kat. 35 kg, a srebrny Filip Kratiuk - 32 kg. Z brązowymi krążkami wrócili: Przemysław Deneka - 38 kg, Kacper Kochoń - 38kg, Konrad Morciś - 42 kg i Wojciech Deneka - 66 kg. W grupie kadetów II miejsce zajął Paweł Łontkowski, a trzecie Piotr Łontkowski - 63 kg. W czerwcu dziewczyny i chłopcy wyjadą jeszcze na Ogólnopolski Turniej UKS do Radomia.

Opracowanie: Mirosław Czwaliński

Galeria zdjęć

_____________________________


ODKRYWANIE RUDY

Klub Turystyki Rowerowej PTTK "Ruda Team" był organizatorem rajdu rowerowego "Odkrywanie Rudy 2" w dniu 23 kwietnia 2013r. Celem rajdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych terenów nadbużańskich. Rajdowcy w sile 19 uczniów i 4 osoby dorosłe wyruszyli trasą Ruda- Huta – Ruda Opalin – Rudka – Sosnowiec – Siedliszcze – Rudka(ognisko) – Ruda – Ruda-Huta. Trasa była dość przyjemna , przejechaliśmy 28 kilometrów. W niektórych miejscach było trochę mokro i musieliśmy zsiąść z naszych wspaniałych rowerów. Dzięki temu ,że był z nami pan Paweł Łapiński (z Chełmskich Parków Krajobrazowych), to dużo dowiedzieliśmy się o zwierzętach mieszkających nad Bugiem w szczególności ptakach. Także bardzo ciekawie opowiadał pan Piotr Śliwa(ze Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta), który mieszka na tych terenach. Pokazywał nam tereny zalane przez rzekę Bug, a także zorganizował ognisko przy Domu Kultury w Rudzie. Dzięki obecności przedstawicieli Chełmskiego Parku Krajobrazowego został zorganizowany konkurs wiedzowy (informacje w protokole) gdzie wygraliśmy przydatne nagrody( pen-drive i mapy turystyczne). Bardzo się cieszymy, że dopisała nam pogoda oraz dobre humory. Mamy nadzieję spotkać się na następnym rajdzie.

Uczestnik rajdu

Galeria zdjęć

_____________________________


MATURA 2013 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO W RUDZIE-HUCIE

Dnia 7 maja 2013r. maturę z języka polskiego w Liceum pisało 13 uczniów. Zmagali się z tekstami: "Przedwiośnie", "Gloria Victis" i "Mazowsze" Baczyńskiego. Przed nimi jeszcze trzy tygodnie zmagań egzaminacyjnych. Życzymy powodzenia!

Galeria zdjęć

_____________________________


JADŁOSPIS STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Poniżej zamieszczamy jadłospis stołówki szkolnej na miesiąc maj 2013r.

Jadłospis

_____________________________

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Dnia 2 maja 2013r. w Zespole Szkół w Rudzie- Hucie zorganizowano obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których udział wzięli: wicewójt Gminy Ruda- Huta pan Jarosław Walczuk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Rudzie- Hucie pani Ewa Tworek, nauczyciele i młodzież szkolna.

Uczniowie, pod opieką pani Renaty Górki i pani Agnieszki Polak, przygotowali montaż słowno-muzyczny. Przedstawiono okoliczności towarzyszące uchwaleniu pierwszej w Europie konstytucji, zaprezentowano jej twórców. Uwieńczeniem apelu było piękne wykonanie pieśni patriotycznych przez uczniów ze szkolnego chóru. Całości dopełniła interesująca dekoracja okolicznościowa.

Galeria zdjęć

_____________________________


PROJEKTY GIMNAZJALNE

W dniu 2 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie odbyła się prezentacja projektów gimnazjalnych. Pierwszym z nich był projekt "Czym jest uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego" drugim projektem przygotowanym przez naszych gimnazjalistów był "Śladami kultur na terenie Gminy Ruda-Huta.

Galeria zdjęć

_____________________________


PATRIOTYZM WSPÓŁCZESNEGO POLAKA

W Zespole Szkół w Rudzie-Hucie została przeprowadzona ankieta dotycząca postaw i wydarzeń patriotycznych w ujęciu historycznym i współczesnym. Ankieta objęła swym zasięgiem 152 osoby: 120 uczniów (5 klas szkoły podstawowej, 4 klasy gimnazjum) i 32 osoby dorosłe (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, rodzice).

Ankietę opracowała i przeprowadziła p. Barbara Gałus. Przed rozdaniem ankiet zostały przeprowadzone w klasach pogadanki wyjaśniające pojęcia: patriotyzm, patriota, wydarzenie patriotyczne, postawa patriotyczna w rozumieniu historycznym oraz współczesnym. Ankieta była podzielona na 3 obszary:

-Z PRZESZŁOŚCI NARODU POLSKIEGO

-Z ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW

-Z ŻYCIA SZKOŁY

Opracowanie: Barbara Gałus

wyniki ankiety

_____________________________


WYCIECZKA DO PODZIEMI KREDOWYCH

Rodzice wraz z wychowawczyniami oddziału 0A i klasy IA zorganizowali wyjazd do Chełma. Dzieci zwiedziły Podziemia Kredowe i Muzeum Przyrodnicze. Wiele emocji było podczas przechodzenia mrocznymi korytarzami w podziemiach i spotkanie z Duchem Bieluchem.

W Muzeum Przyrodniczym dzieci oglądały film "Cztery Pory Roku". Wielkie wrażenie wywarły wśród dzieci okazy przyrodnicze zwierząt, ptaków i roślin, które dzieci nazywały wielkim skarbem.

Galeria zdjęć

_____________________________


TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Dnia 22.04.2013r. w Ośrodku Ruchu Drogowego WORD w Chełmie odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowały drużyny w składzie: Szkoła Podstawowa: Wojtek Deneka, Filip Kratiuk, Konrad Morciś. Gimnazjum: Emil Kruk, Michał Borysiuk, Dominik Kratiuk. Turniej obejmował następujące konkurencje:

1.Test wiedzy z zakresu ruchu drogowego.

2.Udzielanie pierwszej pomocy.

3.Tor sprawnościowy.

4.Jazda po Miasteczku Ruchu Drogowego.

Uczniowie Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów i sprawną jazdą rowerem, zajmując drużynowo IV miejsce. Na szczególne podkreślenie i gratulacje zasługuje uczeń Szkoły Podstawowej Wojciech Deneka, który zajął II miejsce w indywidualnej klasyfikacji, zdobywając Puchar i nagrodę rzeczową.

Dyplomy znajdują się w zakładce osiągnięcia. Gratulacje!!!

Opiekun: Danuta Kargul

_____________________________


EGZAMIN GIMNAZJALNY

W gimnazjum w Rudzie Hucie w dniach 23 – 25 kwietnia 2013r. egzamin zdawało 42 uczniów klas III.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów.

Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu. W tym roku wyniki przesłane zostaną do szkoły 21 czerwca. Uczniowie otrzymają zaświadczenia z dniu zakończenia roku szkolnego.

Egzamin składa się z trzech części:

humanistycznej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz odrębnie z historii i społeczeństwa.

matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki.

językowej – sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, przystępują obowiązkowo do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Wkrótce relacje gimnazjalistów...

Galeria zdjęć

_____________________________


DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH

16 kwietnia 2013 w Zespole Szkół w Rudzie- Hucie w ramach Dnia Drzwi Otwartych odbyło się szereg imprez dla uczniów gimnazjum i liceum. Młodzież miała możliwość zaprezentowania talentów muzycznych, teatralno-recytatorskich, redakcyjnych, sportowych i językowych. Dokładnie została przedstawiona oferta edukacyjna liceum na rok szkolny 2013/2014.

W ramach lekcji otwartych odbyły się zajęcia: świat pod mikroskopem, historia i przyroda na terenie gminy Ruda- Huta oraz angielskie potyczki językowe. Impreza, trwająca w godzinach 9.00- 12.00, zakończyła się wręczeniem dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkurencji sportowych i konkursów językowych.

Opracowanie: Anna Bąk

Galeria zdjęć

_____________________________


 

O SAMORZĄDZIE WIEDZĄ WSZYSTKO

Wiedzą na temat funkcjonowania gminy, powiatu i województwa czy zasad przeprowadzania referendum musieli wykazać się uczestnicy konkursu z Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zorganizowanym w Zespole Szkół w Rudzie – Hucie. Rywalizację dla gimnazjalistów przygotowały licealistki:Karolina Walczuk, Andżelika Król i Wioletta Adwent pod opieką nauczyciela historii Krzysztofa Opasa. Do finałowej rywalizacji przystąpiło siedmiu uczestników, którzy najlepiej napisali eliminacyjny test. Ostatecznie największą wiedzą wykazał się Dawid Borowik, drugi był Mikołaj Cegiełka a trzecia Paulina Iwaniszczuk. - Same wzięłyśmy udział nie tak dawno w podobnym konkursie. W etapie powiatowym zwyciężyła Andżelika a trzecia była Wiola. Dlatego zorganizowłyśmy coś takiego dla naszych młodszych kolegów. Ta wiedza jest bardzo ważna a rywalizacja sprzyja szybkiemu jej pogłębianiu – mówi Karolina Walczuk.

Galeria zdjęć

_____________________________


SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANEM ANTONIM FRANECKIM

11 kwietnia 2013 r. w gminnej sali konferencyjnej w Rudzie-Hucie odbyło się spotkanie autorskie ze znanym regionalistą Panem Antonim Franeckim. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej. Pan Franecki, autor książki "Ślady dziejów Gminy Ruda – Huta", przybliżył uczniom zagadnienia związane z przebiegiem Powstania Styczniowego na terenie obecnej Rudy-Huty. Korzystając z tekstów źródłowych w sposób niezwykle plastyczny nakreślił obraz działań powstańczych pod Rudnią, Rudką i Żalinem. Wystąpienie Pana Franeckiego uzupełniała interesująca ekspozycja literatury popularno-naukowej o tematyce powstańczej, przygotowana przez Panie z Biblioteki Publicznej.

Prelekcja była jednym z zaplanowanych wydarzeń obchodów Roku Powstania Styczniowego, które Zespół Szkół w Rudzie-Hucie organizuje we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Ruda-Huta.

Opracowanie: Barbara Gałus

Galeria zdjęćnastępna strona>>

<<poprzednia strona


Ostatnia aktualizacja strony: 18/11/2015 - 13:52